Geleide meditatie


Klankmeditatie

Staan als een boom
Staan in stilte
Staande meditaties uit Yin style Baguazhang
Vijf staande meditatie van dr. Xie
Serie van vier Taoïstische meditatiehoudingen
Twaalf zittende meditaties om Qi te sturen

Advertenties